NAČRT PROMOCIJE ZDRAVJA

Analiza podjetja in izdelava načrta promocije zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.

Načrt promocije zdravja na delovnem mestu je srednjeročni ali dolgoročni plan, ki temelji na oceni potreb in omogoča jasno usmeritev za pripravo programa/ov s katerimi se ciljno določi naloge, ki jih bo delodajalec v sklopu promocije zdravja izvajal v določenem obdobju.

Z analizo vprašalnikom bomo ugotavljali stanje na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih, ter se seznanili z že potekajočimi aktivnostmi organizacije. Več o ANALIZI PODJETJA.

VSEBINA NAČRTA:

  • namen in cilj
  • referenčni dokumenti
  • predstavitev družbe in njene aktivnosti na področju promocije zdravja (PZD)
  • analiza zdravja zaposlenih
  • pripravljenost in skupna zaveza vodstva in zaposlenih za izvajanje PZD
  • organiziranje ukrepov in dejavnosti PZD
  • spremljanje načrta PZD

MNENJA ZDRAVIH PODJETJIH O EKIPI GIBIT

SORODNE VSEBINE

Aktivni piknik

Aktivni piknik sestavljajo različni sklopi, ki jih prilagodimo glede vaše želje, časovne in lokacijske možnosti, velikost skupine in interesa udeležencev. Aktivni pikniki so nekajurni ali celodnevni vodeni športni dogodki za organizirane skupine. Za vas poiščemo ustrezno lokacijo, organiziramo različne teambuilding aktivnosti in poskrbimo za hrano, pijačo, glasbo, šotor ter druge zabavne in družabne aktivnosti.

Projekt ASI

PROJEKT ASIPrijava na projekt in izvedba na enem mestu. Kako zmanjšati bolniške odsotnosti in povečati zadovoljstvo ter produktivnost zaposlenih s starostjo nad 45 let? V podjetju GiBit skupaj s partnerji

Aktivni odmori

Aktivni odmori so sklopi vaj, ki so bili sestavljeni predvsem z mislijo na težave, ki največkrat pestijo delavce, ki opravljajo pretežno sedeče delo.

Pošljite nam vaše

POVPRAŠEVANJE